Bild: framsida-huvud-1.jpg

Bild: miljo-bild.jpg

 

 

 

Miljön är viktig för oss!

Att bo och leva i en bra miljö kommer alltid att vara det viktigaste. Därför tar vi vårt ansvar och strävar efter följande:

 

  • Att bygga miljöriktigt med hållbara metoder.
  • Att med alla i företaget ständigt förbättra miljöarbetet.
  • Att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Att samverka med våra kunder.
  • Att ställa miljökrav på våra leverantörer.
  • Att underlätta återvinningen och minska mängden avfall.
  • Att följa gällande lagstiftning.
  • Att lämna efter oss ett friskt levnadsboende för att man ska kunna andas lättare och leva sundare.

 

Läs om vår verksamhetspolicy!

 

 

Nu är vi ISO Certifierade!

AAA Certification AB intygar här att ledningssystemet granskats och uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Vi är stolta över att kunna få ge dig som kund ett mervärde.

 

Bild: platta-301.jpgBild: platta-202.jpgBild: platta-303.jpg