Miljö

4För oss är det viktigt

  • Att bygga miljöriktigt med hållbara metoder.

  • Att med alla i företaget ständigt förbättra miljöarbetet.

  • Att förebygga föroreningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Att samverka med våra kunder.

  • Att ställa miljökrav på våra leverantörer.

  • Att underlätta återvinningen och minska mängden avfall.

  • Att följa gällande lagstiftning.

  • Att lämna efter oss ett friskt levnadsboende för att man ska kunna andas lättare och leva sundare.