Pågående projekt

  • Bostadsbolaget – Ombyggnad lokaler till lägenheter.
  • Privatkund – Tillbyggnad villa.
  • Privatkund – Nyproduktion villa.
  • Lokalförvaltningen Göteborg – Ombyggnad skola Angered.
  • Byggservice – Varierade projekt och eftermarknad.